MITÄ ON LIIKKUVUUS?

Liikkuvuus on olennainen osa kehon normaalia toimintaa. Liikkuvuus koostuu selkärangan ja nivelten liikkuvuudesta sekä lihasten ja niveltä ympäröivien kudosten venyvyydestä.

Kireä lihaskudos voi rajoittaa liikkuvuutta samalla tavalla kuin kireät nivelen tukirakenteet. Joustavuutta näihin rakenteisiin ja lihaskudokseen voidaan lisätä esimerkiksi jatkuvasti toistettavan venyttävän liikkeen avulla. Fustra-harjoittelussa käytetään mm. dynaamista, liikkeen aikana tapahtuvaa venytystä. Keho pysyy liikkeiden aikana lämpimänä ja vastaanottaa näin paremmin venytysvaikutuksen. Tämän seurauksena nivelen kireät rakenteet muuttuvat joustavimmiksi, samoin lihaskudos. Fustra-ohjaaja vierellä huolehtii siitä, että ohjattavan suoritustekniikka pysyy hyvänä liikkeiden aikana, jotta venytys kohdentuu oikein.

LIIKKUVUUDEN MERKITYS?

Liikkuvuus on yksilöllinen ominaisuus, joka riippuu osittain perintötekijöistämme, mutta myös liikuntatottumuksistamme. Liikkuvuutta tulisi jatkuvasti ylläpitää ja kehittää tarpeen mukaan. Menetettyä liikkuvuutta on vaikeampi palauttaa kuin esimerkiksi menetettyä lihasvoimaa. Liikkeen laatu on myös riippuvainen liikkuvuudesta. Mikäli esimerkiksi oman lajin vaatima liikkuvuus on huono, ei urheillessa pysty tekemään laadukasta suoritusta ja vammariskit kasvavat. Myös voimaharjoittelussa tulokset saavutetaan parhaiten hyvän liikkuvuuden myötä.

Liikkuvuus vaikuttaa myös perusterveyskuntoon. Esimerkiksi selän, lonkan alueen ja niska-hartiaseudun huonolla liikkuvuudella on yhteys kyseisten alueiden kiputiloihin, jäykkyyden tuntemuksiin sekä rangan kulumamuutoksiin. Hyvän liikkuvuuden ylläpito näillä alueilla ylläpitää osaltaan hyvää ryhtiä ja vähentää välilevyjen kuormitusta. Myös ikääntyvillä liikkuvuuden merkitys kasvaa. Se on tärkeää, jotta jokapäiväiset toiminnot sujuvat.

KUINKA VOIN PARANTAA LIIKKUVUUTTA?

Monet lihaskireydet ovat saattaneet ”asua” kehossa jo niin kauan, että niiden korjaaminen vie pitkän ajan. Esimerkiksi huono ryhti on ajan myötä saattanut aiheuttaa kehossa lihasepätasapainoa, ja tämä puolestaan voi oireilla kipuna sekä johtaa liikerajoituksiin. Rajoittuneet liikkeet puolestaan aiheuttavat kehoon lisää kireyksiä.

Kehonhuolto on saattanut myös liikuntaharrastuksen ohella jäädä vuosiksi huomiotta. Tällöin on kehossa saattanut syntyä tila, jossa harjoittelemisen jälkeiset kiputilat vaivaavat, keho on ikään kuin ”jumissa”. Tällaisen tilan purkaminen vaatii aikaa ja oikealla tavalla tapahtuvaa liikkuvuusharjoittelua.

Useilla Fustra-asiakkaillani on ongelmia ryhdin ja liikkuvuuden alueilla. Osalla runsas istuminen ja näyttöpäätetyöskentely on saattanut vaikuttaa ryhdin heikkenemiseen. Toiset ovat ehkä harjoitelleet vuosia, mutta kehonhuoltoon ei ole tullut varattua riittävästi aikaa. Keho tuntuu jäykältä ja kipuilee. Puolierot voivat olla merkittäviä ja vaikuttaa näin koko kehon linjaukseen.
Fustra-harjoittelulla tähtäämme tasapainoiseen kehoon. Pyrkimyksenä on saavuttaa kehoon hyvä liikkuvuus ja lihastasapaino.

Parantunut liikkuvuus johtaa liikkeen rentouteen ja myös parantuneeseen kehonhallintaan niin arjessa, harrastuksissa kuin työssäkin. Tällaisessa kehossa on helppo ja hyvä olla.

 

Ystävällisin terveisin, Fustra-ohjaaja Tiina Nordgren