Fustra on ainoa yksilövalmennustuote, josta on tehty virallinen vaikuttavuustutkimus.

Niska- ja selkäkipu on tyypillistä paljon istumatyötä tekeville, mutta näyttöä kipujen vähentämisestä tai ennaltaehkäisystä liikunnan avulla on tähän asti ollut vähän. Fustra International Oy selvitti yhteistyössä UKK-instituutin tutkijaryhmän kanssa, vaikuttaako ohjattu lihaskuntoharjoittelu (Fustra20 Niska&Selkä ‑ohjelma) niska-hartiaseudun kipuihin. Tutkimus tehtiin vuosina 2014-2017, ja siihen osallistui 175 vapaaehtoista toimistotyöntekijää, joilla oli niska- ja/tai selkäkipuja. Fustra20-ohjelman tekemisestä vastasi 40 koulutettua Fustra®-yksilövalmentajaa yhteensä 34 eri paikkakunnalla ympäri Suomea. Tutkijoiden mukaan tämä on ensimmäisiä kertoja, kun yksityinen liikunta-alan palveluntuottaja todistaa konseptoidun ohjelman vaikuttavuuden toistuviin niskakipuihin ja työkyvyttömyyteen.

Tutkijat muodostivat toistuvista niska- ja selkäkivuista kärsivistä toimistotyöntekijöistä kaksi ryhmää, joista toinen toimi vertailuryhmänä ja toinen sai ohjattua, henkilökohtaista Fustra®-lihaskuntovalmennusta kaksi kertaa viikossa 10 viikon ajan. Tutkittavista 92 % osallistui vähintään 15 harjoitukseen 20 harjoituskerrasta. Yksilövalmentajat, jotka ovat liikunta- ja terveysalan ammattilaisia, kehottivat liikuntaryhmäläisiä jatkamaan itsenäisesti harjoittelua valmennusjakson jälkeen.

10 viikon harjoitusjakson jälkeen Fustra®-liikuntaryhmäläisten niska-hartianseudun kipu ja rasittuneisuus olivat merkittävästi vähentyneet verrattuna toisen ryhmän kiputiloihin. Myös yläkehon liikkuvuus oli merkittävästi parantunut. 12 kuukauden seurantamittauksissa todistettiin, että niska-hartianseudun kipujen ja rasittuneisuuden vähentyminen oli pysyvää.

Tutkimusnäyttö Fustra20 Niska&Selkä -ohjelman vaikuttavuudesta niskaongelmiin on vahva. Tutkimuksessa ei ilmennyt ollenkaan haitallisia rasitus- tai muita vammoja. Valmennustulos ei ollut riippuvainen valmennettavan sukupuolesta, iästä, kuntotasosta tai valmentajasta. Työnantajien ja vakuutusyhtiöiden kannattaa harkita Fustra20 Niska&Selkä ‑ohjelman hyödyntämistä ja tukemista.

Linkki viralliseen tutkimukseen: https://bmjopensem.bmj.com/content/3/1/e000233

Linkki STT:n tiedotteeseen: https://www.sttinfo.fi/tiedote?publisherId=62901697&releaseId=63069210