Nyt se on tutkittu ja tieteellisesti todistettu –  ohjattu Fustra®-harjoittelu vähentää niska-hartiakipuja pysyvästi

Fustra International Oy selvitti yhteistyössä UKK-instituutin tutkijaryhmän kanssa vaikuttaako ohjattu Fustra20Niska&Selkä –ohjelmalla tehty lihaskuntoharjoittelu niska-hartiaseudun kipuihin. Tutkimustulos oli selkeä. Kolmen kuukauden ohjatun harjoittelujakson jälkeen Fustra®-liikuntaryhmäläisten niska-hartianseudun kivut ja rasittuneisuus olivat merkittävästi vähentyneet verrattuna toisen ryhmän kiputiloihin.

Vielä 12 kuukauden seurantamittauksissa todistettiin niska-hartianseudun kipujen ja rasittuneisuuden lieventyminen. Tutkimukseen, joka tehtiin vuosina 2014-2017, osallistui 175 vapaaehtoista naista ja miestä, joilla oli esiintynyt toistuvia niska- tai selkäkipuja ja 40 Fustra®-ohjaajaa yhteensä 34 eri paikkakunnalla ympäri Suomea.

Tutkimusnäyttö Fustra20Niska&Selkä-ohjelman toimivuudesta on vahva. Tutkimuksessa ei ilmennyt ollenkaan haitallisia rasitus- tai muita vammoja. Noin puolet tutkittavista arvottiin liikuntaryhmään ja puolet vertailuryhmään. Valmennustulos ei ollut riippuvainen valmennettavan sukupuolesta, iästä, kuntotasosta tai valmentajasta.

Fustra on suomalaisen Jarkko Kortelaisen kehittämä liikuntamuoto, joka sai alkunsa 11 vuotta sitten Kortelaisen halusta saada ihmiset voimaan paremmin. Hän kehitti tuotteen, johon keräsi eri lajien parhaita puolia. Niin syntyi Fustra. Fustra-harjoittelussa on aina mukana ohjaaja. Jarkko Kortelainen ja kaikki koulutetut Fustra-ohjaajat ovat jo nähneet ja vakuuttuneet Fustra-harjoittelun tuloksista, mutta nyt siitä on myös tutkittua faktaa.

Niskan ja hartiaseudun sekä alaselän kiputilat ovat yleisimpiä työikäisen väestön vaivoja. Terveydenhuollon resurssit eivät yksinään riitä huolehtimaan tuki- ja liikuntaelimistön kipupotilaiden varhaiskuntoutuksesta. Yksityiset liikuntakeskukset ovat toistaiseksi vähän käytetty voimavara näiden potilaiden liikunnallisessa kuntoutuksessa.

Fustra20Niska&Selkä -liikuntaohjelma on Fustra Finland Oy:n kehittämä liikuntatuote, jonka toteutuksesta liikuntakeskusten asiakastyössä vastaavat Fustra-koulutuksen saaneet fysioterapeutit, liikunnanohjaajat ja liikuntaneuvojat.


Alkuperäisjulkaisu:

Suni JH, Rinne M, Tokola K, ym: Effectiveness of a standardised exercise programme for recurrent neck and low back pain: a multicentre, randomised, two-arm, parallel group trial across 34 fitness clubs in Finland. BMJ Open Sport Exerc Med 2017;3:e000233. doi:10.1136/bmjsem-2017-000233.

Varaa Fustra-tutustumistunti