Fustra International Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tapahtuma: Helsingin kaupungin innovaatiohanke – Fustra sovellus

 1.   Rekisterinpitäjä

Fustra International Oy
Vetokuja 1 E
01610 Vantaa
[email protected] (jäljempänä ”me”)

 1.  Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Juho Lahti
[email protected]

 1. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

 1. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen perusteella. Käsittelemme antamiasi tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta tai tuotteesta, jonka olet tilannut. Voimme käsitellä tietojasi suostumuksesi perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • Fustra -ohjauspalveluiden tarjoaminen Trainero -sovelluksen kautta.
 • Alku- ja loppukyselyn analysointi.
 • Tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen.
 • Sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen.
 • Asiakassuhteemme hoitaminen.

 

 1. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn henkilötietoja:

 • Rekisteröidyn sähköpostiosoite ja postinumero
 • Asiakkaiden kuntoon liittyviä perustietoja kuten ikäryhmä ja sukupuoli sekä elämäntyyliin liittyviä asioita kuten liikkumiseen ja fyysiseen rasitukseen liittyviä tietoja.

 

 1.  Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään alku- ja loppukyselyn muodossa. Saamme tietojasi myös Trainero -sovelluksen kautta koskien rekisteröitymistäsi sekä sovellusta koskevaa käyttöäsi (kerrat, aktiivisuus tms).

 1.  Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Me emme luovuta tietojasi kenellekään kolmannelle osapuolella vaan tietojasi käytetään vain siinä tarpeessa ja määrin mitä tämä hanke edellyttää. Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olet antanut siihen erikseen suostumuksesi.

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-hallinnan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jonka hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan.

Sovellus: Trainero Oy (Y. 2163165-3)

Webropol -kysely: Webropol Oy (Y.1773960-2)

Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.

 1.  Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Säilytämme henkilötietojasi 31.7.2021 saakka, jonka jälkeen ne tuhotaan. Alku- ja loppukyselyssä antamiasi tietoja ja sovelluksen käyttöäsi analysoidaan tämän jälkeen anonyymisti.

Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

 1. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut ja vaatia virheellisen, vanhentuneen, tarpeettoman tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista. Mikäli sinulla on pääsy itselläsi tietoihisi, voit muokata tietojaan itse. Mikäli käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Siltä osin kun olet itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään antamasi suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, sinulla on oikeus saada tällaiset tiedot itsellesi pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän oikeutettu etu. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

 1. Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

 1. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.